User Tools

Site Tools


3744--9144-hollisjohnson-la-gi

Hollisjohnson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám phá Đài thiên văn Goethe Link
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1955
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9144
Tên thay thế 1955 UN1, 1955 UP1, 1973 SV3, 1991 RH8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7337307
Viễn điểm quỹ đạo 2.9695573
Độ lệch tâm 0.2627580
Chu kỳ quỹ đạo 1317.2123615
Độ bất thường trung bình 229.68722
Độ nghiêng quỹ đạo 10.85668
Kinh độ của điểm nút lên 20.94202
Acgumen của cận điểm 328.61813
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9144 Hollisjohnson (1955 UN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1955 bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana ở Đài thiên văn Goethe Link, Brooklyn, Indiana. The name honors Hollis R. Johnson, emeritus professor of astronomy ở Đại học Indiana.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9144 Hollisjohnson
3744--9144-hollisjohnson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)