User Tools

Site Tools


3745--9308-randyrose-la-gi

Randyrose
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9308
Tên thay thế 1987 SD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8654414
Viễn điểm quỹ đạo 2.9114638
Độ lệch tâm 0.2189749
Chu kỳ quỹ đạo 1348.2591615
Độ bất thường trung bình 241.85344
Độ nghiêng quỹ đạo 7.38664
Kinh độ của điểm nút lên 291.42152
Acgumen của cận điểm 28.97000
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9308 Randyrose (1987 SD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1987 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9308 Randyrose
3745--9308-randyrose-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)