User Tools

Site Tools


3747--9658-imabari-la-gi

Imabari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Akimasa Nakamura
Nơi khám phá Kuma
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9658
Đặt tên theo Imabari
Tên thay thế 1996 DD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9571198
Viễn điểm quỹ đạo 2.8579304
Độ lệch tâm 0.1870823
Chu kỳ quỹ đạo 1364.4407118
Độ bất thường trung bình 118.45597
Độ nghiêng quỹ đạo 3.85595
Kinh độ của điểm nút lên 42.54557
Acgumen của cận điểm 86.91548
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

9658 Imabari (1996 DD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1996 bởi Nakamura, A. ở Kuma.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9658 Imabari
3747--9658-imabari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)