User Tools

Site Tools


3748--10005-chernega-la-gi

Chernega
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10005
Tên thay thế 1976 SS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8373132
Viễn điểm quỹ đạo 2.8297722
Độ lệch tâm 0.2126507
Chu kỳ quỹ đạo 1302.0332262
Độ bất thường trung bình 328.38574
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40290
Kinh độ của điểm nút lên 21.15313
Acgumen của cận điểm 322.17423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10005 Chernega (1976 SS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Nikolaj Akimovich Chernega, head of the Department of the Astronomical Observatory thuộc Kiev University between 1961 và 1988.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10005 Chernega
3748--10005-chernega-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)