User Tools

Site Tools


3749--10159-tokara-la-gi

Tokara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 9 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10159
Đặt tên theo Tokara Islands
Tên thay thế 1994 XS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0894009
Viễn điểm quỹ đạo 2.7372721
Độ lệch tâm 0.1342273
Chu kỳ quỹ đạo 1369.3839898
Độ bất thường trung bình 41.45794
Độ nghiêng quỹ đạo 7.41683
Kinh độ của điểm nút lên 105.68854
Acgumen của cận điểm 161.06570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10159 Tokara (1994 XS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10159 Tokara
3749--10159-tokara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)