User Tools

Site Tools


3750--10305-grignard-la-gi

Grignard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 29 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10305
Tên thay thế 1989 YP5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2287857
Viễn điểm quỹ đạo 2.8892209
Độ lệch tâm 0.1290415
Chu kỳ quỹ đạo 1495.2186024
Độ bất thường trung bình 267.12530
Độ nghiêng quỹ đạo 5.65167
Kinh độ của điểm nút lên 127.03716
Acgumen của cận điểm 224.55315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10305 Grignard (1989 YP5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence. Nó được đặt theo tên the Nobel Prize-winning French chemist Victor Grignard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10305 Grignard
3750--10305-grignard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)