User Tools

Site Tools


3751--10454-vallenar-la-gi

Vallenar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H.-E. Schuster
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 7 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10454
Tên thay thế 1978 NY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0531931
Viễn điểm quỹ đạo 2.6261193
Độ lệch tâm 0.1224381
Chu kỳ quỹ đạo 1307.1531852
Độ bất thường trung bình 18.23134
Độ nghiêng quỹ đạo 5.93209
Kinh độ của điểm nút lên 303.28977
Acgumen của cận điểm 74.64778
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10454 Vallenar (1978 NY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 7 năm 1978 bởi H.-E. Schuster ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10454 Vallenar
3751--10454-vallenar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)