User Tools

Site Tools


3752--10655-pietkeyser-la-gi

Pietkeyser
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10655
Đặt tên theo Pieter Dirkszoon Keyser
Tên thay thế 9535 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5413549
Viễn điểm quỹ đạo 2.9332625
Độ lệch tâm 0.0715863
Chu kỳ quỹ đạo 1654.1850745
Độ bất thường trung bình 174.43077
Độ nghiêng quỹ đạo 6.37922
Kinh độ của điểm nút lên 167.81567
Acgumen của cận điểm 200.82340
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10655 Pietkeyser (9535 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. It was named for Pieter Dirkszoon Keyser, a Dutch navigator.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3752--10655-pietkeyser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)