User Tools

Site Tools


3753--7750-mcewen-la-gi

McEwen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7750
Tên thay thế 1988 QD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7390633
Viễn điểm quỹ đạo 3.7938907
Độ lệch tâm 0.3713798
Chu kỳ quỹ đạo 1680.6954942
Độ bất thường trung bình 110.90034
Độ nghiêng quỹ đạo 15.85069
Kinh độ của điểm nút lên 249.45117
Acgumen của cận điểm 69.64586
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1036
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.60

7750 McEwen (1988 QD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7750 McEwen
3753--7750-mcewen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)