User Tools

Site Tools


3754--8115-sakabe-la-gi

Sakabe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught và Y. Ikari
Nơi khám phá Moriyama
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8115
Tên thay thế 1996 HB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9295006
Viễn điểm quỹ đạo 2.6052272
Độ lệch tâm 0.1490115
Chu kỳ quỹ đạo 1247.0396664
Độ bất thường trung bình 135.17742
Độ nghiêng quỹ đạo 4.46341
Kinh độ của điểm nút lên 19.98900
Acgumen của cận điểm 257.54920
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8115 Sakabe (1996 HB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1996 bởi R. H. McNaught và Y. Ikari ở Moriyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8115 Sakabe
3754--8115-sakabe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)