User Tools

Site Tools


3755--8419-terumikazumi-la-gi

Terumikazumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8419
Tên thay thế 1996 VK38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4679724
Viễn điểm quỹ đạo 3.0213004
Độ lệch tâm 0.1008017
Chu kỳ quỹ đạo 1660.8317648
Độ bất thường trung bình 338.58055
Độ nghiêng quỹ đạo 7.54066
Kinh độ của điểm nút lên 169.24121
Acgumen của cận điểm 95.69867
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8419 Terumikazumi (1996 VK38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996, bởi Seiji Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8419 Terumikazumi
3755--8419-terumikazumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)