User Tools

Site Tools


3756--8583-froberger-la-gi

Froberger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8583
Đặt tên theo Johann Jakob Froberger
Tên thay thế 1997 AK6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7160258
Viễn điểm quỹ đạo 3.6535982
Độ lệch tâm 0.1471943
Chu kỳ quỹ đạo 2075.9846121
Độ bất thường trung bình 287.76094
Độ nghiêng quỹ đạo 1.54700
Kinh độ của điểm nút lên 64.89847
Acgumen của cận điểm 128.06687
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8583 Froberger (1997 AK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8583 Froberger
3756--8583-froberger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)