User Tools

Site Tools


3757--8741-suzukisuzuko-la-gi

8741 Suzukisuzuko (tên chỉ định: 1997 BR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 25 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên Suzuki Suzuko, a Japanese poet và artist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
3757--8741-suzukisuzuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)