User Tools

Site Tools


3758--8891-irokawa-la-gi

Irokawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8891
Tên thay thế 1994 RC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4343746
Viễn điểm quỹ đạo 3.8585154
Độ lệch tâm 0.2263095
Chu kỳ quỹ đạo 2038.5841693
Độ bất thường trung bình 144.66037
Độ nghiêng quỹ đạo 9.39115
Kinh độ của điểm nút lên 192.49788
Acgumen của cận điểm 192.00720
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0553
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.60

8891 Irokawa (1994 RC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8891 Irokawa
3758--8891-irokawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)