User Tools

Site Tools


3760--9145-shustov-la-gi

Shustov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9145
Tên thay thế 1976 GG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2111614
Viễn điểm quỹ đạo 3.0527234
Độ lệch tâm 0.1598747
Chu kỳ quỹ đạo 1559.5991726
Độ bất thường trung bình 126.27626
Độ nghiêng quỹ đạo 14.36863
Kinh độ của điểm nút lên 39.54279
Acgumen của cận điểm 237.36194
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

9145 Shustov (1976 GG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9145 Shustov
3760--9145-shustov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)