User Tools

Site Tools


3761--9309-platanus-la-gi

Platanus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Smolyan
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9309
Đặt tên theo Platanus
Tên thay thế 1987 SS9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5787049
Viễn điểm quỹ đạo 3.7732403
Độ lệch tâm 0.1880582
Chu kỳ quỹ đạo 2067.3478769
Độ bất thường trung bình 212.25314
Độ nghiêng quỹ đạo 2.62205
Kinh độ của điểm nút lên 113.41187
Acgumen của cận điểm 289.09095
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9309 Platanus (1987 SS9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Smolyan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9309 Platanus
3761--9309-platanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)