User Tools

Site Tools


3762--9494-donici-la-gi

9494 Donici là một tiểu hành tinh vành đai chính được đặt tên theo tên nhà thiên văn học Romania Nicolae Donici.

  • Romanian astronomical names
3762--9494-donici-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)