User Tools

Site Tools


3763--9661-hohmann-la-gi

Hohmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9661
Đặt tên theo Walter Hohmann
Tên thay thế 1996 FU13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0238337
Viễn điểm quỹ đạo 4.8732059
Độ lệch tâm 0.2341855
Chu kỳ quỹ đạo 2865.8265390
Độ bất thường trung bình 83.89274
Độ nghiêng quỹ đạo 12.98502
Kinh độ của điểm nút lên 56.85411
Acgumen của cận điểm 288.61255
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0745
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.40

9661 Hohmann (1996 FU13) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9661 Hohmann
3763--9661-hohmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)