User Tools

Site Tools


3764--9816-von-matt-la-gi

9816 von Matt là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1611.8132299 ngày (4.41 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3764--9816-von-matt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)