User Tools

Site Tools


3765--10006-sessai-la-gi

Sessai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10006
Tên thay thế 1976 UR15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4837132
Viễn điểm quỹ đạo 2.7862994
Độ lệch tâm 0.0574166
Chu kỳ quỹ đạo 1562.3232893
Độ bất thường trung bình 131.76133
Độ nghiêng quỹ đạo 9.90541
Kinh độ của điểm nút lên 49.44427
Acgumen của cận điểm 340.86006
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10006 Sessai (1976 UR15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1976 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo. Nó được đặt theo tên Nishiyama Sessai, an 18th-century Confucian scholar during Japan's Edo period.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10006 Sessai
3765--10006-sessai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)