User Tools

Site Tools


3766--10160-totoro-la-gi

Totoro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10160
Tên thay thế 1994 YQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0840349
Viễn điểm quỹ đạo 2.7185069
Độ lệch tâm 0.1321117
Chu kỳ quỹ đạo 1359.1273557
Độ bất thường trung bình 303.80130
Độ nghiêng quỹ đạo 6.87371
Kinh độ của điểm nút lên 83.32138
Acgumen của cận điểm 278.28968
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10160 Totoro (1994 YQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi. Nó được đặt theo tên Hayao Miyazaki's Totoro from 1988 anime My Neighbor Totoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10160 Totoro
3766--10160-totoro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)