User Tools

Site Tools


3767--10306-pagnol-la-gi

Pagnol
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10306
Đặt tên theo Marcel Pagnol
Tên thay thế 1990 QY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4170606
Viễn điểm quỹ đạo 3.6451468
Độ lệch tâm 0.2025807
Chu kỳ quỹ đạo 1927.5233034
Độ bất thường trung bình 176.02979
Độ nghiêng quỹ đạo 8.07918
Kinh độ của điểm nút lên 197.52599
Acgumen của cận điểm 81.26631
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10306 Pagnol (1990 QY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10306 Pagnol
3767--10306-pagnol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)