User Tools

Site Tools


3768--10455-donnison-la-gi

Donnison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn núi Stromlo
Ngày khám phá 9 tháng 7 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10455
Tên thay thế 1978 NU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8383896
Viễn điểm quỹ đạo 2.8825178
Độ lệch tâm 0.2211711
Chu kỳ quỹ đạo 1324.6210554
Độ bất thường trung bình 66.83121
Độ nghiêng quỹ đạo 6.11642
Kinh độ của điểm nút lên 137.05958
Acgumen của cận điểm 185.97332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10455 Donnison (1978 NU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 7 năm 1978 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn núi Stromlo. Nó được đặt theo tên J. Richard Donnison, nhà thiên văn học lý thuyết và nhà toán học ứng dụng thuộc Queen Mary, Đại học London, và trước đây thuộc Goldsmiths, Đại học London.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10455 Donnison
3768--10455-donnison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)