User Tools

Site Tools


3769--10656-albrecht-la-gi

Albrecht
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10656
Đặt tên theo Carl Theodor Albrecht
Tên thay thế 2213 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8934905
Viễn điểm quỹ đạo 3.4542289
Độ lệch tâm 0.0883370
Chu kỳ quỹ đạo 2065.2850369
Độ bất thường trung bình 84.86060
Độ nghiêng quỹ đạo 8.51035
Kinh độ của điểm nút lên 5.42067
Acgumen của cận điểm 312.37109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

10656 Albrecht (2213 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học người Đức Carl Theodor Albrecht.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3769--10656-albrecht-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)