User Tools

Site Tools


3770--7752-otauchunokai-la-gi

Otauchunokai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Niijima và K. Kanai
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7752
Tên thay thế 1988 US
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9470244
Viễn điểm quỹ đạo 2.6511176
Độ lệch tâm 0.1531256
Chu kỳ quỹ đạo 1273.2890311
Độ bất thường trung bình 256.44231
Độ nghiêng quỹ đạo 3.79277
Kinh độ của điểm nút lên 280.45251
Acgumen của cận điểm 77.27466
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7752 Otauchunokai (1988 US) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1988 bởi T. Niijima và K. Kanai ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7752 Otauchunokai
3770--7752-otauchunokai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)