User Tools

Site Tools


3771--8116-jeanperrin-la-gi

Jeanperrin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8116
Đặt tên theo Jean Baptiste Perrin
Tên thay thế 1996 HA15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8936224
Viễn điểm quỹ đạo 2.6063464
Độ lệch tâm 0.1583842
Chu kỳ quỹ đạo 1232.7292492
Độ bất thường trung bình 65.57982
Độ nghiêng quỹ đạo 5.43052
Kinh độ của điểm nút lên 49.06922
Acgumen của cận điểm 320.60415
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8116 Jeanperrin (1996 HA15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8116 Jeanperrin
3771--8116-jeanperrin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)