User Tools

Site Tools


3772--8268-goerdeler-la-gi

Goerdeler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8268
Đặt tên theo Carl Friedrich Goerdeler
Tên thay thế 1987 SQ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6242146
Viễn điểm quỹ đạo 2.8862174
Độ lệch tâm 0.0475467
Chu kỳ quỹ đạo 1670.4438806
Độ bất thường trung bình 57.13925
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24145
Kinh độ của điểm nút lên 125.52743
Acgumen của cận điểm 11.90266
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8268 Goerdeler (1987 SQ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1987 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

See also Carl Friedrich Goerdeler.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8268 Goerdeler
3772--8268-goerdeler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)