User Tools

Site Tools


3773--8420-angrogna-la-gi

Angrogna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8420
Tên thay thế 1996 WQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2480087
Viễn điểm quỹ đạo 2.9552689
Độ lệch tâm 0.1359259
Chu kỳ quỹ đạo 1532.7415305
Độ bất thường trung bình 105.45016
Độ nghiêng quỹ đạo 11.87750
Kinh độ của điểm nút lên 303.19153
Acgumen của cận điểm 269.38749
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8420 Angrogna (1996 WQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8420 Angrogna
3773--8420-angrogna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)