User Tools

Site Tools


3774--8585-purpurea-la-gi

Bản mẫu:Redir

Purpurea
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8585
Tên thay thế 2025 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6407945
Viễn điểm quỹ đạo 3.7735693
Độ lệch tâm 0.1765997
Chu kỳ quỹ đạo 2097.8953739
Độ bất thường trung bình 246.81212
Độ nghiêng quỹ đạo 9.53676
Kinh độ của điểm nút lên 359.05968
Acgumen của cận điểm 230.32437
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8585 Purpurea (2025 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8585 Purpurea
3774--8585-purpurea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)