User Tools

Site Tools


3775--8742-bonazzoli-la-gi

Bonazzoli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8742
Tên thay thế 1998 CB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0238086
Viễn điểm quỹ đạo 2.3593650
Độ lệch tâm 0.0765556
Chu kỳ quỹ đạo 1185.0493385
Độ bất thường trung bình 109.04953
Độ nghiêng quỹ đạo 2.85027
Kinh độ của điểm nút lên 110.21731
Acgumen của cận điểm 333.42171
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8742 Bonazzoli (1998 CB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1998 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8742 Bonazzoli
3775--8742-bonazzoli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)