User Tools

Site Tools


3776--8892-kakogawa-la-gi

Kakogawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Sugano và T. Nomura
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8892
Tên thay thế 1994 RC11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4706668
Viễn điểm quỹ đạo 3.6939208
Độ lệch tâm 0.1984324
Chu kỳ quỹ đạo 1976.5575878
Độ bất thường trung bình 172.69022
Độ nghiêng quỹ đạo 1.08668
Kinh độ của điểm nút lên 50.49649
Acgumen của cận điểm 334.45146
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8892 Kakogawa (1994 RC11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1994 bởi M. Sugano và T. Nomura ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8892 Kakogawa
3776--8892-kakogawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)