User Tools

Site Tools


3778--9146-tulikov-la-gi

Tulikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9146
Tên thay thế 1976 YG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3592463
Viễn điểm quỹ đạo 2.5472123
Độ lệch tâm 0.0383099
Chu kỳ quỹ đạo 1403.4780760
Độ bất thường trung bình 281.78558
Độ nghiêng quỹ đạo 7.03780
Kinh độ của điểm nút lên 54.14227
Acgumen của cận điểm 166.56267
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9146 Tulikov (1976 YG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9146 Tulikov
3778--9146-tulikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)