User Tools

Site Tools


3779--9313-protea-la-gi

Protea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9313
Đặt tên theo Protea
Tên thay thế 1988 CH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2337367
Viễn điểm quỹ đạo 3.0370685
Độ lệch tâm 0.1524116
Chu kỳ quỹ đạo 1562.6757332
Độ bất thường trung bình 203.08329
Độ nghiêng quỹ đạo 13.00007
Kinh độ của điểm nút lên 291.18179
Acgumen của cận điểm 298.08343
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9313 Protea (1988 CH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9313 Protea
3779--9313-protea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)