User Tools

Site Tools


3780--9662-frankhubbard-la-gi

Frankhubbard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 12 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9662
Tên thay thế 1996 GS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2870300
Viễn điểm quỹ đạo 3.2463538
Độ lệch tâm 0.1733702
Chu kỳ quỹ đạo 1680.8912870
Độ bất thường trung bình 40.12342
Độ nghiêng quỹ đạo 9.31532
Kinh độ của điểm nút lên 190.53559
Acgumen của cận điểm 184.07548
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9662 Frankhubbard (1996 GS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 4 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9662 Frankhubbard
3780--9662-frankhubbard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)