User Tools

Site Tools


3781--9817-thersander-la-gi

9817 Thersander (6540 P-L) là một trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld at Palomar.[1]

  1. ^ Lutz D. Schmadel, Dictionary of minor planet names (Springer, 2003), 709.
3781--9817-thersander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)