User Tools

Site Tools


3782--10007-malytheatre-la-gi

Malytheatre
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10007
Đặt tên theo Maly Theatre
Tên thay thế 1976 YF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8066545
Viễn điểm quỹ đạo 3.4885067
Độ lệch tâm 0.1083137
Chu kỳ quỹ đạo 2039.6879074
Độ bất thường trung bình 180.35082
Độ nghiêng quỹ đạo 13.39490
Kinh độ của điểm nút lên 250.84698
Acgumen của cận điểm 244.83959
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

10007 Malytheatre (1976 YF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Maly Theatre, sinh khoảng năm 1756.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10007 Malytheatre
3782--10007-malytheatre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)