User Tools

Site Tools


3783--10161-nakanoshima-la-gi

Nakanoshima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10161
Đặt tên theo Nakanoshima
Tên thay thế 1994 YZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2977042
Viễn điểm quỹ đạo 2.4748396
Độ lệch tâm 0.0371155
Chu kỳ quỹ đạo 1346.4130882
Độ bất thường trung bình 259.28154
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97978
Kinh độ của điểm nút lên 56.14397
Acgumen của cận điểm 14.50826
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10161 Nakanoshima (1994 YZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10161 Nakanoshima
3783--10161-nakanoshima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)