User Tools

Site Tools


3784--10310-delacroix-la-gi

Delacroix
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10310
Đặt tên theo Eugène Delacroix
Tên thay thế 1990 QZ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0770636
Viễn điểm quỹ đạo 2.6032560
Độ lệch tâm 0.1124266
Chu kỳ quỹ đạo 1307.5753104
Độ bất thường trung bình 233.88582
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31609
Kinh độ của điểm nút lên 127.19891
Acgumen của cận điểm 329.82638
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10310 Delacroix (1990 QZ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10310 Delacroix
3784--10310-delacroix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)