User Tools

Site Tools


3786--10657-wanach-la-gi

Wanach
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10657
Tên thay thế 2251 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6715199
Viễn điểm quỹ đạo 2.9182771
Độ lệch tâm 0.0441442
Chu kỳ quỹ đạo 1706.6618931
Độ bất thường trung bình 37.16315
Độ nghiêng quỹ đạo 3.61750
Kinh độ của điểm nút lên 16.51067
Acgumen của cận điểm 106.48116
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10657 Wanach (2251 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày August 13, 2010, bởi Henry Eastington ở Haleakala Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10657 Wanach
3786--10657-wanach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)