User Tools

Site Tools


3787--7754-gopalan-la-gi

Gopalan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Cerro Tolololo
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7754
Tên thay thế 1989 TT11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6782356
Viễn điểm quỹ đạo 3.1117448
Độ lệch tâm 0.0748723
Chu kỳ quỹ đạo 1799.1570050
Độ bất thường trung bình 280.65606
Độ nghiêng quỹ đạo 1.54683
Kinh độ của điểm nút lên 202.41385
Acgumen của cận điểm 173.06974
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

7754 Gopalan (1989 TT11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1989 bởi S. J. Bus ở Cerro Tololo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7754 Gopalan
3787--7754-gopalan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)