User Tools

Site Tools


3789--8269-calandrelli-la-gi

8269 Calandrelli
Tên
Tên Calandrelli
Tên chỉ định 1988 QB
Phát hiện
Ngày phát hiện 17 tháng 8 năm 1988
Nơi phát hiện Osservatorio San Vittore
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2103645
Bán trục lớn (a) 2.5552128 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0175394 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.092513 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.08 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.20244°
Kinh độ (Ω) 153.05675°
Acgumen (ω) 240.08358°
Độ bất thường trung bình (M) 204.01753°

8269 Calandrelli là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.0175394 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.2103645 và chu kỳ quỹ đạo là 1491.71 ngày (4.08 năm).[1]

Calandrelli có vận tốc quỹ đạo trung bình là 18.63352722 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 9.2044 °.

Tiểu hành tinh này được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1988 ở Osservatorio San Vittore.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
3789--8269-calandrelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)