User Tools

Site Tools


3790--8586-epops-la-gi

Epops
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8586
Đặt tên theo Hoopoe
Tên thay thế 2563 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7873022
Viễn điểm quỹ đạo 3.6369470
Độ lệch tâm 0.1322559
Chu kỳ quỹ đạo 2102.7468708
Độ bất thường trung bình 205.33809
Độ nghiêng quỹ đạo 1.73625
Kinh độ của điểm nút lên 150.10084
Acgumen của cận điểm 115.43785
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

8586 Epops (2563 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8586 Epops
3790--8586-epops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)