User Tools

Site Tools


3791--8743-k-neke-la-gi

8743 Kèneke là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2858.44753343 ngày (7.87 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
3791--8743-k-neke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)