User Tools

Site Tools


3792--8895-nha-la-gi

Nha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Watanabe
Nơi khám phá Sapporo Science Center
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8895
Tên thay thế 1995 QN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8574037
Viễn điểm quỹ đạo 2.6400965
Độ lệch tâm 0.1740284
Chu kỳ quỹ đạo 1231.7149352
Độ bất thường trung bình 309.82819
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95204
Kinh độ của điểm nút lên 158.84338
Acgumen của cận điểm 135.05970
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8895 Nha (1995 QN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1995, bởi K. Watanabe ở Sapporo Science Center.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8895 Nha
3792--8895-nha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)