User Tools

Site Tools


3793--9147-kourakuen-la-gi

Kourakuen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9147
Tên thay thế 1977 DD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9604122
Viễn điểm quỹ đạo 2.4220708
Độ lệch tâm 0.1053418
Chu kỳ quỹ đạo 1184.7693555
Độ bất thường trung bình 327.21251
Độ nghiêng quỹ đạo 5.81671
Kinh độ của điểm nút lên 142.37916
Acgumen của cận điểm 252.72543
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9147 Kourakuen (1977 DD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9147 Kourakuen
3793--9147-kourakuen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)