User Tools

Site Tools


3796--9663-zwin-la-gi

Zwin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9663
Đặt tên theo Zwin
Tên thay thế 1996 GC18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3899748
Viễn điểm quỹ đạo 2.8967678
Độ lệch tâm 0.0958611
Chu kỳ quỹ đạo 1569.7688337
Độ bất thường trung bình 6.86992
Độ nghiêng quỹ đạo 0.87933
Kinh độ của điểm nút lên 123.89694
Acgumen của cận điểm 1.72287
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9663 Zwin (1996 GC18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9663 Zwin
3796--9663-zwin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)