User Tools

Site Tools


3797--10008-raisanyo-la-gi

Raisanyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10008
Tên thay thế 1977 DT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6485352
Viễn điểm quỹ đạo 2.8319528
Độ lệch tâm 0.0334674
Chu kỳ quỹ đạo 1656.8465525
Độ bất thường trung bình 207.22951
Độ nghiêng quỹ đạo 1.45754
Kinh độ của điểm nút lên 56.93826
Acgumen của cận điểm 209.07958
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10008 Raisanyo (1977 DT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso thuộc Đại học Tokyo. Nó được đặt theo tên Rai Sanyo, sinh năm 1780.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10008 Raisanyo
3797--10008-raisanyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)