User Tools

Site Tools


3798--10162-issunboushi-la-gi

Issunboushi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Niijima và T. Urata
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10162
Tên thay thế 1995 AL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2272021
Viễn điểm quỹ đạo 2.6997919
Độ lệch tâm 0.0959185
Chu kỳ quỹ đạo 1412.2984439
Độ bất thường trung bình 341.35632
Độ nghiêng quỹ đạo 7.04062
Kinh độ của điểm nút lên 100.80723
Acgumen của cận điểm 193.52439
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10162 Issunboushi (1995 AL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1995 bởi T. Niijima và T. Urata ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10162 Issunboushi
3798--10162-issunboushi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)