User Tools

Site Tools


3799--10311-fantin-latour-la-gi

Fantin-Latour
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10311
Đặt tên theo Henri Fantin-Latour
Tên thay thế 1990 QL9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8381433
Viễn điểm quỹ đạo 2.8786363
Độ lệch tâm 0.0070832
Chu kỳ quỹ đạo 1765.1458709
Độ bất thường trung bình 350.85003
Độ nghiêng quỹ đạo 2.72134
Kinh độ của điểm nút lên 52.11483
Acgumen của cận điểm 173.62191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10311 Fantin-Latour (1990 QL9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10311 Fantin-Latour
3799--10311-fantin-latour-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)