User Tools

Site Tools


3800--10457-suminov-la-gi

Suminov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10457
Tên thay thế 1978 QE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8379470
Viễn điểm quỹ đạo 2.9291076
Độ lệch tâm 0.2288962
Chu kỳ quỹ đạo 1344.0908390
Độ bất thường trung bình 25.07389
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38754
Kinh độ của điểm nút lên 13.41917
Acgumen của cận điểm 328.87741
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10457 Suminov (1978 QE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10457 Suminov
3800--10457-suminov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)